Ścisła kontrola dostawcy i procesów produkcyjnych jest kluczem do udanego i opłacalnego importu. Oprócz audytu dostawcy lub niezawodności fabryki masz do wyboru także usługę kontroli jakości w trakcie procesu produkcji. Taki krok pozwoli Ci upewnić się, że wyroby są zgodne z Twoimi oczekiwaniami i normami europejskimi. To najlepszy sposób na wczesne wykrycie nieprawidłowości i ich źródła, a także szybką reakcję, która pozwoli usunąć wadliwe towary bez straty czasu, pieniędzy i nerwów!

Jakie elementy obejmuje kontrola w trakcie procesu produkcji?

Kontrola podczas produkcji składa się z kilku elementów. W ramach naszej współpracy sprawdzimy przede wszystkim:

  • miejsce produkcji – upewnimy się, że dostawca prowadzi produkcję samodzielnie i nie zleca jej części niesprawdzonym podwykonawcom z powodu niewystarczającej wydajności swojej fabryki;
  • czy prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, a specyfikacja wykorzystanych do produkcji maszyn i narzędzi jest zgodna z wcześniejszymi postanowieniami;
  • jakość towarów i wykorzystanych do ich produkcji surowców.

W każdym przypadku nadzór produkcyjny przeprowadzamy w optymalnym momencie, tak aby wyniki inspekcji były miarodajne, odzwierciedlały jakość całej partii i pozwalały naprawić uchybienia bez ponoszenia wysokich kosztów. Na końcu sporządzimy raport z danymi pozyskanymi w trakcie inspekcji zakładu produkcyjnego.

Dlaczego zewnętrzna kontrola procesów produkcyjnych w Chinach jest ważna dla Twojego biznesu?

Wewnętrzne pomiary jakości przeprowadzane przez chińskiego dostawcę nie powinny być wyznacznikiem jakości dla importera. Pełne bezpieczeństwo przyniesie Ci tylko zewnętrzny, niezależny i jawny audyt przeprowadzony przez firmę, która reprezentuje Twoje interesy. Tylko wtedy masz pewność, że kontrola będzie uwzględniać Twoje indywidualne wymagania, a pobrane próbki wyrobów będą reprezentatywne dla całej produkcji.

Postaw na usługi firmy, która trzyma pieczę nad jakością Twoich produktów!

Kontrola produkcji przez podmiot obecny na chińskim rynku niesie wiele korzyści. W takich przypadkach liczy się nie tylko obecność na miejscu i możliwość optymalizacji procesów produkcyjnych w czasie rzeczywistym, ale także duża znajomość rynku i sposobów postępowania lokalnych producentów, doświadczenie we współpracy z przedsiębiorstwami z różnych branż czy brak bariery językowej pracowników firmy.

Postaw na sprawdzone rozwiązania i śpij spokojnie. Koszty wykonania takiej usługi to zaledwie ułamek kwoty, którą możesz ponieść w wyniku nieprawidłowej produkcji. Z nami losy Twojej inwestycji są znane – postaw na pewne efekty!