Jeśli chcesz wprowadzić wyroby chińskie do obrotu polskim rynku, musisz zadbać o to, aby były one zgodne z dyrektywami Nowego Podejścia Unii Europejskiej. Powierz to zadanie nam – dokonamy oceny zgodności zgodnie z wymogami prawnymi i dostarczymy Ci odpowiednie dokumenty!

Kiedy potrzebny jest certyfikat CE?

Jeśli towary spełniają normy unijne i uzyskały pozytywny wynik oceny zgodności z zakresu jakości i bezpieczeństwa, muszą posiadać znak CE oraz potwierdzający go certyfikat, zanim zostaną wprowadzone do obrotu na terenie UE.

Deklaracja zgodności nie jest obowiązkowa dla wszystkich produktów przeznaczonych do użytku na terenie Unii Europejskiej i EFTA. Zgodnie z wymaganiami dyrektywy nadanie oznaczenia CE staje się konieczne m.in. w przypadku:

  • urządzeń gazowych i ciśnieniowych;
  • zabawek dla dzieci do lat 14;
  • środków ochrony osobistej;
  • sprzętu elektrycznego;
  • telekomunikacyjnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (np. smartfonów, radia);
  • maszyn;
  • sprzętu ze zdolnością do kompatybilności elektromagnetycznej (np. pralek);
  • wyrobów medycznych.

Wprowadzenie wyżej wymienionych produktów do sprzedaży bez odpowiedniego znakowania zostanie uznane za działanie nielegalne i jest zagrożone wysoką karą – nawet 100 tys. złotych grzywny.

Jakich produktów dotyczy dyrektywa RoHS?

RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances) to unijna dyrektywa, która obowiązuje od 1 lipca 2006 roku (w Polsce została wprowadzona 27 marca 2007 roku). Jej celem jest ograniczenie substancji niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Zgodnie z treścią dyrektywy produkty przeznaczone do sprzedaży na terenie Unii Europejskiej i EFTA nie mogą zawierać m.in. ołowiu, kadmu, rtęci, sześciowartościowego chromu oraz ftalanów w stężeniu większym niż dopuszczalne przez przepisy. Ograniczenia dotyczą przede wszystkim produktów oświetleniowych i sprzętu elektronicznego.

Wykonamy dla Ciebie certyfikację CE i RoHS!

Do wykonania certyfikatów CE i RoHS zobowiązany jest albo producent, albo importer. Pamiętaj, że samo oznakowanie CE produktów nie wystarczy. W obu przypadkach konieczne staje się przeprowadzenie testów i badań, a cały proces okazuje się złożony.

Jeśli wybrany dostawca nie dysponuje odpowiednim certyfikatem, na Twoje życzenie zlecimy przeprowadzenie badań przez jednostkę notyfikowaną, przygotowanie dokumentacji technicznej i umieszczenie oznakowania. Dzięki naszemu oddziałowi w Chinach jesteśmy w stanie dopilnować poprawności tego procesu. Wykonanie usługi możesz nam zlecić również jeśli samodzielnie importujesz produkty z Chin.

Dla Ciebie to pewność, że dostarczone towary będą zgodne z polskim prawem i nie zostaną wycofane z rynku. W tym przypadku nie ma miejsca na wątpliwości! Zadbaj o swój spokój oraz interesy swojej firmy!