Jeśli chodzi o bezpieczeństwo użytkowanych produktów, Europejski Obszar Gospodarczy charakteryzuje się jednymi z najbardziej restrykcyjnych przepisów na świecie. Nie zawsze warto zdawać się na zapewnienia i obietnice dostawcy. Lepiej zaufać podmiotowi z większą znajomością prawa i realiów europejskiego handlu. Zlecenie wykonania tego rodzaju badań fachowcom to dla Ciebie oszczędność czasu i problemów.

Testy w laboratorium  – wymysł czy konieczność?

Pobranie próbek produktów i wykonanie badań laboratoryjnych to dodatkowe zabezpieczenie każdej transzy importowej. W przypadku niektórych grup produktów lub surowców wykorzystywanych w produkcji tego rodzaju badania są jednak nieodzowne. Obowiązek ten dotyczy artykułów, które podlegają certyfikacji i muszą spełniać wymagania unijnych dyrektyw i rozporządzeń. Ocenie zgodności podlegają m.in. sprzęt elektryczny, smartfony, urządzenia elektroniczne czy sprzęt AGD. Nierzadko należy również przedstawić odpowiednią dokumentację organom celnym lub rządowym przed wprowadzeniem towarów na rynek.

Ponadto tego rodzaju badania:

 • pozwalają ocenić, czy producent stosuje się do wszystkich zaleceń;
 • umożliwiają wykrycie wszelkich nieprawidłowości już na wczesnym etapie produkcji i pozwalają podjąć środki zaradcze jeszcze przed wysyłką towarów z Chin;
 • dają Ci pewność, że zamówione produkty mają pożądane walory użytkowe;
 • dają Ci podstawy do ubiegania się o ponowną produkcję towaru bez konieczności kolejnych inwestycji (jeśli zadbasz o to w umowie).

Nie warto więc bagatelizować znaczenia badań w procesie importu. To jedyny sposób, aby upewnić się, że wszystko przebiega zgodnie z prawem i umową.

Zleć wykonanie szczegółowych badań diagnostycznych i uzyskaj 100% pewności dopuszczenia towaru do sprzedaży!

Nie wiesz, które produkty podlegają ocenie zdolności? Obawiasz się, że próbki wysłane do badań będą niemiarodajne? Zleć ich pobranie i analizę nam! Działamy na miejscu w Chinach, możemy więc nadzorować wszystkie etapy importu. Dajemy Ci pewność, że próbki zostaną pobrane prawidłowo, a badanie będzie wykonane zgodnie z procedurami. Poza tym:

 • zlecenie wykonania badań w Chinach jest tańsze;
 • jako doświadczony importer znany przepisy i wiemy, które badania trzeba wykonać;
 • mamy dostęp do zaufanych, akredytowanych placówek laboratoryjnych;
 • usługa zostanie wykonana szybciej.

W zależności od Twoich potrzeb oferujemy Ci różne pakiety badań, w tym:

 • badania zawartości konkretnych substancji;
 • badania wybuchowości i palności;
 • badania twardości, odporności na ścieranie oraz inne testy mechaniczne;
 • badania kompatybilności elektromechanicznej i wiele innych.

W ten sposób najlepiej zadbamy o Twoje interesy w Chinach! Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jakie badania będą konieczne w przypadku Twojego importu!